Prawo do odstąpienia od umowy

 ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta", (Dz.U. 2014 poz. 827), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego na www.predent.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki oraz bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną w terminie czternastu dni. 

2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany lub przekazać osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez konsumenta.

3. Jeśli wszystkie w/w. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, przelew pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru nastąpi niezwłocznie, poprzez e-przelew na rachunek bankowy, użyty we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru lub poprzez wykonanie przelewu przez  www.predent.pl na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła przelewem bądź gotówką.

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 , punkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

 

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;