PORESORB® – TCP 0,5g

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: LASAK
 • Dostępność: Jest Jest

 • Historia ceny
 • szt.
 • Cena netto: 128,70 zł 139,00 zł

PORESORB® – TCP Resorbowalny materiał do regeneracji tkanki kostnej

Skład PORESORB®-TCP: >99% fosforan wapnia (β- faza) Ca3(PO4)2 materiał syntetyczny, nie umożliwiający aktywności antygenowej
Porowatość: 30–40%

Bioaktywny powierzchniowo, resorbujący się, nieorganiczny, krystaliczny materiał niemetaliczny o własnościach osteookondukcyjnych, przeznaczony do zastąpienia lub uzupełniania tkanki kostnej.

Materiał PORESORB®–TCP jest porowaty: posiada makropory (100-200 μm) oraz mikropory (1-5 μm); jego ciężar właściwy waha się w granicach 2900-3100 kg/m3. Materiał stosuje się w miejscach, w których wymagana jest pełna resorpcja oraz stopniowe zastępowanie wszczepu kością żywą.

ZASTOSOWANIA MATERIAŁU KOŚCIOZASTĘPCZEGO PORESORB®-TCP:

W chirurgii szczękowej:

 • przy wypełnianiu ubytków kostnych po wyłuszczeniu torbieli, cyst,

 • po ekstrakcjach chirurgicznych,

 • przy operacjach podniesienia zatoki 'sinus lift' dla uzyskania odpowiedniej wysokości wyrostka zębodołowego,

 • w leczeniu ubytków kostnych w okolicy implantu.

W paradontologii:

 • w leczeniu jednopowierzchniowych i wielopowierzchniowych kostnych wad okołozębowych,

 • przy zaniku wyrostka zębodołowego do wszczepów śródoperacyjnych lub w przypadku leczenia periimplantitis,


W ortopedii i traumatologii w leczeniu:

 • schorzeń takich jak torbiele kostne, gangliony kostne czy dysplazja włóknista,

 • patologicznych złamań powstałych wskutek postęujących chorób kości, osteoporozy, złamań kompresyjnych,

 • osteolitycznych uszkodzeń kości, np. paliczków palców,

 • niezłośliwych nowotworów kości.